XVI. Lubyho právnické dni: Človek v práve

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.09.2023 - 22.09.2023
Miesto podujatia: Smolenice
Usporiadateľ: Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Ústav štátu a práva SAV
Odborný gestor podujatia: Nadácia Štefana Lubyho
Konané pod záštitou: Nadácia Štefana Lubyho
Odkaz na stránku konferencie: https://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/aktuality/2023/program-ld-2023_final.pdf
Kľúčové slová: človek a právo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
pozývame Vás na XVI. Lubyho právnické dni s témou konferencie: Človek v práve.

 

Tématické okruhy

Ďalšie informácie

Vedecký výbor konferencie

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. — Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš — Prof. Dr. sc. Tatjana Josipović — Prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD. — Prof. JUDR. Ján Lazar, DrSc. — Doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof. — Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. — Dr.h.c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. — Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. — Prof. dr hab Fryderyk Zoll

Viac informácií na https://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/aktuality/2023/program-ld-2023_final.pdf

Posledná aktualizácia: 15.09.2023 17:09

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie