GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

Forma podujatia: Veľtrh
Termín konania: 24.09.2019 - 26.09.2019
Miesto podujatia: Incheba Expo Bratislava
Usporiadateľ: MP-Soft, a.s.
Odborný gestor podujatia: MP-Soft, a.s.
Odkaz na stránku konferencie: https://sk.gaudeamus.cz/
Kľúčové slová: pomaturitné vzdelávanie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Nemecký
Slovenský

Hlavný cieľ

XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.

Pokračovania úspešnej tradície študentských veľtrhov v Bratislave sa zúčastnia ho vysoké školy z celého Slovenska, Česka aj zahraničia.

8 000 slovenských študentov, 150 vystavovateľov, 3 dni.

eľtrh je zameraný na univerzitné aj neuniverzitné pomaturitné štúdium
a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac relevantných informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa každý rok koná v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave, sa pravidelne zúčastňuje väčšina vysokých a vyšších odborných škôl i ďalších vystavovateľov z Českej republiky, Slovenskej republiky a neustále rastúci počet vystavovateľov zo zahraničia. Veľtrh organizuje spoločnosť MP-Soft a.s. v spolupráci s Vysokým učením technickým v Brne, pod záštitou rektorov českých aj slovenských univerzít a ďalších významných osobností.

Veľtrh každoročne navštevujú študenti štvrtých a tretích ročníkov stredných škôl, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie rôznych vekových kategórií, výchovní poradcovia, triedni učitelia a odborníci zo školstva.

Ďalšie informácie

Pre každého návštevníka veľtrhu je pripravený obsiahly tlačený katalóg vystavujúcich škôl a elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium.

Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom je k dispozícii Testovacie centrum s testom študijných predpokladov a Centrum kariérového poradenstva. Súčasťou veľtrhu je aj sprievodný program Veda pre život, ktorý prezentuje interaktívne ukážky náplne štúdia a výskumu vykonávaného na vysokých školách.

Prioritou veľtrhu Gaudeamus je tiež dlhodobá spolupráca s pedagógmi, výchovnými poradcami stredných škôl a pracovníkmi úradov práce. Pedagógom a výchovným poradcom je poskytovaný kompletný informačný servis v podobe materiálov o vystavujúcich školách a špecializovaného Informačného systému pre výchovné poradcu.

Súčasťou veľtrhu je aj Pedagogické centrum, ktoré ponúka špecializovaný program prednášok, seminárov a konzultácií pre pedagógov vedených odborníkmi z univerzít, ministerstva školstva a ďalších inštitúcií.

Kontakt na organizátora Veľtrhy Gaudeamus:

Email: info@gaudeamus-sk.sk

Tel.: +420 545 176 136

GSM: +420 777 278 051    

MP-Soft, a.s.,

Příkop 4, 604 16 Brno

Česká republika

IČO: 440 14 040

IČ DPH: SK 402 0395 885

Posledná aktualizácia: 22.08.2019 11:16

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie