EDAMBA 2020 „FROM BETTER ECONOMICS TO BETTER ECONOMY“

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 27.10.2020
Miesto podujatia: Bratislava
Usporiadateľ: University of Economics in Bratislava
Odborný gestor podujatia: -
Konané pod záštitou: -
Odkaz na stránku konferencie: http://www.euba.sk/edamba
Kľúčové slová: -
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

The EDAMBA international scientific conference organised in the era of science diplomacy and frontier research aims to provide a forum for exchanging state-of-the-art knowledge and findings of doctoral students and post-doctoral scholars.

Tématické okruhy

1. Sustainable growth in changing conditions of a global world

2. Globalization as a Phenomen in Trade and Marketing

3. Tourism Industry Development

4. Application of knowledge gained during the study into economic practice 5. The future in economics, management, business and related areas

6. Environmental investments and their economic significance

7. Migration and the European Union 8. Nations and Cultures at a Crossroad

Ďalšie informácie

-

Informáciu o podujatí vložil:
Bc. Andrea Petianová, (andrea.petianova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 16.07.2020 10:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie