Druhá šanca vo formálnom vzdelávaní

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 15.11.2022
Miesto podujatia: Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, Consilium Maius (3. poschodie, č. 328)
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Odborný gestor podujatia: Fakulta humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Konané pod záštitou: rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/43481/
Kľúčové slová: formálne vzdelávanie
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia je organizovaná v rámci riešenia projektu APVV-18-0018, Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa pri príležitosti 25. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove.

Tématické okruhy

Aktuálne otázky, pohľady z praxe a perspektívy rozvoja formálneho vzdelávania.

Ďalšie informácie

Počet účastníkov konferencie je obmedzený.

Výstupom z konferencie je zborník príspevkov.

Účasť na konferencii ani publikovanie v zborníku nie sú spoplatnené.

Kontakt:

Mgr. Justin Turzík (justin.turzik@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 23:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie