10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.09.2019 - 25.09.2019
Miesto podujatia: Kežmarské Žľaby, Vysoké Tatry
Usporiadateľ: Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Odborný gestor podujatia: Fakulta prírodných vied
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/10-stredoeuropska-dipterologicka-konferencia/
Kľúčové slová: dipterológia dvojkrídlovce
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Táto konferencia bude výnimočná tým, že v tomto roku uplynie polstoročie od založenia tradície pravidelných stretnutí českých a slovenských dipterológov, z ktorých sa časom vyvinuli konferencie presahujúce rámec Čiech, Moravy a Slovenska.

Cieľom konferencie bude po dvoch rokoch zhromaždiť opäť pod jednu strechu dipterológov z Česka, Slovenska a okolitých európskych krajín, aby prezentovali výsledky svojej práce, podelili sa o svoje vedomosti a skúsenosti a strávili spolu príjemné chvíle.

Ďalšie informácie

Organizačný výbor a kontakty

Peter Bitušík, e-mail: peter.bitusik@umb.sk 
Ladislav Hamerlík e-mail: ladislav.hamerlik@umb.sk 
Marcela Adamcová
Radovan Malina
Tímea Chamutiová, e-mail: timea.chamutiova@umb.sk  
Alexandra Lukáčová
Zuzana Piliarová

Predbežný program

Nedeľa 22.9.2019: príchod, registrácia

Pondelok 23.9.2019: príchod, registrácia, welcome drink, prezentácie

Utorok 24.9.2019: prezentácie, posterové prezentácie, spoločenský večer

Streda 25.9.2019: prezentácie, záver konferencie

Štvrtok 26.9.2019: výlet po skončení konferencie

Abstrakty

Krátke nerecenzované abstrakty, prípadne rozšírené abstrakty k prezentovaným referátom a posterom budú publikované v zborníku abstraktov, ktorý dostane každý zaregistrovaný účastník konferencie. V prípade všeobecného záujmu účastníkov konferencie je možné publikovať výstupy z konferencie ako pôvodné vedecké alebo prehľadové články v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Abstrakty posielajte elektronicky (obrázky v osobitnom súbore) do 16. augusta 2019 na adresu timea.chamutiova@umb.sk 

Platba vložného

Základné vložné: 100 €

Študenti, doktorandi a sprevádzajúce osoby: 70 €

Dôchodcovia a sprevádzajúci dôchodcovia: 50 €
Prosíme uhradiť vložné do 31. júla 2019!

Viac informácií na: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/10-stredoeuropska-dipterologicka-konferencia/program.html

Informáciu o podujatí vložil:
Lenka Haladejová, (lenka.haladejova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 01.04.2019 10:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie