Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov pripravuje odborníkov v oblasti tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj v oblasti a udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, hipológie a výživy ľudí. Ďalej je to oblasť špeciálnych chovov, ako včelárstvo, rybárstvo,  ale aj chovov drobných záujmových a cudzokrajných zvierat.

 Zárukou vysokej kvality vzdelávania je aj to, že fakulta veľmi úspešne obstála v akreditačnom procese a po komplexnej akreditácii bola hodnotená v najlepšej kategórii A. Vyučovací proces prebieha v moderných prednáškových miestnostiach, laboratóriách, počítačových učebniach, ale aj v jazdeckom centre a na farmách Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, kde môžu študenti absolvovať prax. Laboratória sú vybavené špičkovými laboratórnymi prístrojmi, ktoré študenti v spolupráci so školiteľmi využívajú pri príprave  bakalárskych, diplomových a doktorandských dizertačných prác.

Fakulta ponúka možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách, najmä v rámci programov Európskej únie ako Erasmus Plus študentské pobyty, resp. Erasmus Plus praktické stáže. Poskytuje vzdelávanie v unikátnych a jedinečných študijných programoch, pričom na prvom bakalárskom stupni štúdia sú to manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, všeobecné poľnohospodárstvo, farmárstvo, hipológia, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, špeciálne chovateľstvo a výživa ľudí.

Naši absolventi nájdu široké uplatnenie na trhu práce v poľnohospodárskych podnikoch, v biologických službách, plemenárskych organizáciách, v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj vidieka, regiónov, v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, v regionálnych agentúrach životného prostredia, v zverniciach, zooparkoch, čiže v celom agropotravinárskom sektore.

Prijímacie konanie

Manažment rastlinnej výroby Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Výživa a ochrana rastlín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Výživa ľudí Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Manažment živočíšnej výroby Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Manažment rastlinnej výroby Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Špeciálne chovateľské odvetvia Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Manažment živočíšnej výroby Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Výživa zvierat a krmivárstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 21.06.2024
Termín skúšky: 28.06.2024 – 28.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch  s celkovou kapacitou vyše ako 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3

Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity. Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.

ŠD Antona Bernoláka,  Trieda A. Hlinku 38

Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností, práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov. Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.

Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách, pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.

ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10

Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová 15 minút od areálu univerzity. Ubytovaní študenti majú k dispozícii televíznu miestnosť a na každom poschodí kuchynku. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom 2+2 a 2+1.

ŠD Akademická 1755

Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských izbách bunkového systému.

 

Stravovanie

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón E). Obedy si môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál  priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Bližšie informácie na http://www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská (marta.solcanska@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 14:13

Upozorniť na neaktuálne údaje