Nájdených 38 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka Neuvedené Mgr. Ondřej Sezima
Ochrana a ošetrovanie stromov SPU Ing. Ján Kollár,PhD.
DynEd - dynamické vzdelávanie angličtiny Neuvedené DynEd
Hodnotenie a oceňovanie drevín SPU Ing. Marcel Raček,PhD.
Tutor Training Curriculum UKF Mgr. Marie Marková, Ph.D
Ing. Josef Bubela
Ing. Lukáš Holešovský
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc
PaedDr. Jozef Kapusta
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Mgr. Bc. Mária Burianová
Mgr. Marie Marková, Ph.D
Doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D
Mgr. Martin Cápay
Programovanie 2 - Delphi UKF Martin Cápay
Viera Palmárová
Ján Skalka
Počítačové siete 2 UKF Peter Švec
Milan Turčáni
Základy výtvarnej edukácie UMB Lenka Lipárová

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz