Nájdených 38 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Tutor Training Curriculum UKF Mgr. Marie Marková, Ph.D
Ing. Josef Bubela
Ing. Lukáš Holešovský
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc
PaedDr. Jozef Kapusta
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Mgr. Bc. Mária Burianová
Mgr. Marie Marková, Ph.D
Doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D
Mgr. Martin Cápay
Programovanie 2 - Delphi UKF Martin Cápay
Viera Palmárová
Ján Skalka
Počítačové siete 2 UKF Peter Švec
Milan Turčáni
Úvod do OS UNIX UKF Peter Švec
Rola sestry v komunitnej starostlivosti Neuvedené doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová
Mgr Mária Semanišinová
PhDr. Dana Zrubcová
PhDr. Anna Kasanová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Iveta Nádaská
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková
PhDr. Zuzana Schmidtová
PhDr Martina Mojtová, PhD.
PaedDr. Jana Peťková
PhDr. Alica Slamková
Mgr. Martin Cápay, PhD.
Produkcia trvaliek a cibuľovín Neuvedené Ing. Dagmar Hillová, PhD.
DynEd - dynamické vzdelávanie angličtiny Neuvedené DynEd
Večerné kurzy anglického jazyka VŠM Ela Csibová, ecsibova@vsm.sk, kontakt 02.6381.0601

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz