Nájdených 38 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Hodnotenie a oceňovanie drevín SPU Ing. Marcel Raček,PhD.
Techniky stabilizácie stromov v sídlach SPU Ing. Ján Kollár,PhD.
Ochrana a ošetrovanie stromov SPU Ing. Ján Kollár,PhD.
Optimalizácia UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.
Modul 5: Databázový systém (MS Access) UKF Martin Cápay
Martin Drlík
Programovanie internetových aplikácií UKF Jozef Kapusta
Numerická matematika UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.
Počítačové siete 1 UKF Peter Švec
Marek Vrábel
Milan Turčáni
Elektronické publikovanie Neuvedené Rudolf Rössel
Jaroslav Mišovych
Aplikovaný interiérový dizajn SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz