iné - Program Intenzívnej prípravy anglického jazyka (IEP)

Názov kurzu Program Intenzívnej prípravy anglického jazyka (IEP)
Meno univerzity Vysoká škola manažmentu
Autor Kontakt na študijných poradcov: Bratislava - Martina Minarčíková mminarcikova@vsm.sk, Trenčín - Lukáš Frývaldský lfryvaldsky@vsm.sk
Kľúčové slová intezívna príprava
WWW http://www.vsm.sk/sk/programy/certifikovane-programy/iep/
Oblasť Cudzie jazyky a kultúry
Kategória iné
Jazyky Anglický
LMS iný
Prístup voľný prístup
Cieľová skupina certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
VŠ štúdium denné
Počet absolventov 200
Realizácia osobný rast
Štandardy AICC
Počet tém general
Časová náročnosť 20 hodín / týždeň
Anotácia Program je venovaný záujemcom, ktorí majú záujem zlepšiť svoje jazykové znalosti alebo sa pripraviť na štúdium v bakalárskom programe v anglickom jazyku. Z hľadiska štruktúry je program rozdelený na 6 jazykových úrovní s trvaním 10 týždňov pre každú úroveň. Štúdium sa delí na nasledovné predmety: •gramatika, •čítanie a slovná zásoba, •písomná komunikácia, •verbálna komunikácia, Každá jazyková úroveň trvá jeden trimester a pozostáva z 200 vyučovacích hodín (20 hodín týždenne po dobu 10 týždňov). Celý program, od úrovne úplného začiatočníka až po úroveň pokročilého, trvá dva roky a obsahuje 1200 vyučovacích hodín. Keďže cieľom programu vo vyšších jazykových úrovniach je aj príprava študentov na štúdium bakalárskeho programu v anglickom jazyku, súčasťou výučby je aj rozvoj kritického myslenia, akademických písomných zručností a témy so zameraním na medzinárodný obchod. Zaraďovanie uchádzačov do príslušnej úrovne IEP programu sa uskutočňuje na základe výsledku testu z anglického jazyka, tzv. Accuplacer testu, alebo TOEFL testu.
Použité prvky iné
Rok spustenia kurzu 1999
Kontakt na autora kurzu: Martina Minarcikova, (mminarcikova@vsm.sk)

Posledná aktualizácia: 25.10.2018 12:50

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz