UKF 5. najlepšou vysokou školou na Slovensku

17.04.2019

Nedávno zverejnený rebríček vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings (SIR) potvrdil stúpajúcu tendenciu našej univerzity. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je podľa neho piatou najlepšou vysokou školou a šiestou najlepšou inštitúciou na Slovensku, čo je v oboch prípadoch v porovnaní s minulým rokom posun o jednu priečku smerom hore.
Aktuálne patrí do rebríčka 14 slovenských univerzít spomedzi približne 30-tisíc výskumných inštitúcií, ktoré existujú vo svete.
SCImago Institutions Rankings je rebríček, ktorý uskutočňuje spoločnosť SCIMAGO Lab v spolupráci so SCOPUS-om. Na hodnotenie využíva súbor viacerých kritérií a indikátorov v troch oblastiach: publikačné výstupy v databáze SCOPUS, publikačné výstupy databázy SCOPUS v procese transferu technológií a viditeľnosť webu inštitúcie. Ukazovatele v prvých dvoch oblastiach sú hodnotené za posledných 5 rokov. Indikátor viditeľnosti webu inštitúcie je hodnotený za posledný rok.

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/2945-ukf-5-najlepsou-vysokou-skolou-na-slovensku