Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

04.05.2018

Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy na FF KU v Ružomberku bol predĺžený do 31. mája 2018. Na našej fakulte je v rámci bakalárskeho stupňa možné študovať napr. anglistiku a amerikanistiku, filozofiu, philosophy (v anglickom jazyku), históriu, psychológiu, slovenský jazyk a literatúru, žurnalistiku, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Podobné študijné programy sú uskutočňované tiež na magisterskom stupni.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/69583-predlzenie-terminu-podavania-prihlasok