Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach realizujú projekt Prednášky z praxe

14.04.2016

Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach realizuje unikátny projekt s názvom „Prednášky z praxe". Prednášajúcimi sú aktívne činní prekladatelia a tlmočníci, ktorí poskytujú študentom autentické informácie a cenné rady z vlastnej prekladateľskej a tlmočníckej praxe.

V rámci projektu sa v tomto semestri uskutoční celkovo päť prednášok určených prioritne študentom tlmočníctva a prekladateľstva na KAA FF UPJŠ. Prvé tri už absolvovali. Na tému „Tlmočnícky protokol, protokolárne tlmočenie - radosti a strasti tlmočníckeho života" prednášala skúsená prekladateľka a tlmočníčka Zuzana Zvirinská. Výnimočnú prednášku na tému „Tlmočník - prekladateľ: povolanie, poslanie, hobby, vášeň, závislosť?" ponúkol známy vládny, európsky a súdny tlmočník a prekladateľ Roman Gajdoš a na tému „Začínajúci prekladateľ na slovenskom trhu" študentom prednášala tlmočníčka a prekladateľka Zuzana Angelovičová.

Ďalšia prednáška z cyklu sa uskutoční v utorok 19. apríla 2016 o 11:30 hod. v miestnosti P1 v budove FF UPJŠ na Petzvalovej 4 v Košiciach. Na tému „New Trends in Translation Market" (Nové trendy na prekladateľskom trhu) budú prednášať zástupcovia prekladateľskej agentúry Lionbridge Slovakia.

Zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
e-mail: marian.gladis@upjs.sk

Fotogaléria k článku: