Katolícka univerzita v Ružomberku opäť otvára svoje brány už budúci utorok

29.01.2019

V utorok 5. februára 2019 sa pre záujemcov o štúdium i verejnosť opäť otvoria brány Katolíckej univerzity v Ružomberku na všetkých jej štyroch fakultách - filozofickej, pedagogickej, teologickej a na fakulte zdravotníctva.

Po úvodnom otvorení podujatia v Aule sv. Jána Pavla II (o 10.00 hod.) bude program pokračovať priamo na príslušných fakultách, kde sa záujemcovia budú môcť stretnúť so zástupcami jednotlivých katedier. Zvedavcov ako aj nádejných budúcich študentov čaká atraktívny sprievodný program.

Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu, absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, precvičiť sa v ovládaní cudzích jazykov, prezrieť poklady historickej knižnice či vyriešiť logické hádanky. Na filozofickej fakulte záujemcovia zažijú literárnu diskotéku a vstúpia do psychozóny. Pedagogická fakulta zavedie návštevníkov do svojich laboratórií a ateliérov, kde budú pripravené tvorivé dielne plné farieb a tvarov, ale aj workshopy zamerané napríklad na komunikáciu s človekom, ktorý trpí Alzheimerovým ochorením. Fakulta zdravotníctva priblíži svet zdravotníckych figurín, ponúkne vyšetrenie chrbtice a postavenia nôh a aj ukážku vedenia pôrodu na simulátore. Košická teologická fakulta poodhalí poklady historickej knižnice a seminárneho kostola.

 

Prečo študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku?

Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen k tomu, aby získavali nové vedomosti, ale najmä aby rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež k zapájaniu sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť).

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať a zmysluplne tráviť svoj čas môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici. Pri výbere štúdia učiteľstva záujemca nemusí byť viazaný pevnými dvojkombináciami predmetov. Môže si slobodne vybrať želanú kombináciu nie len v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (pedagogickou a filozofickou fakultou).

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové, psychologické, sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. Významným realizátorom duchovných a voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka.

Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane, pretože Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať možno na internáte v kampuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70096-katolicka-univerzita-opat-otvara-svoje-brany-uz-buduci-utorok