Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach príjemcom grantu z programu Horizont 2020

04.07.2016

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sa stala príjemcom prestížneho grantu z programu Horizont 2020 (v priorite Excelentná veda). Konzorcium štyroch univerzít pod vedením Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko) získalo grant typu Inovatívne školiace siete v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie. Príjemcami grantu sú, spoločne s Weimarom a Košicami, ešte Universidad de Valladolid (Španielsko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko). Tieto štyri univerzitné pracoviská budú počas rokov 2016 - 2020 v rámci vzniknutej inovatívnej siete riadiť a koordinovať činnosť ďalších 11 partnerských inštitúcií z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, ČR, SR a Veľkej Británie. Rozpočet projektu s názvom „Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí" prevyšuje sumu 3,7 milióna eur.

„Ako vyplýva z názvu projektu a zloženia konzorcia, hlavným vedeckým zámerom je komplexný interdisciplinárny výskum vývoja európskeho urbanizmu v uplynulom storočí, ktorý bude geograficky pokrývať celý kontinent a primárne sa sústredí na identifikáciu a interpretáciu spoločných vývojových tendencií," spresňuje riaditeľ slovenskej časti projektu doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Kľúčovým prvkom inovatívnej siete sa stane rozvoj excelentného doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami. Zapojenie košickej UPJŠ do projektu vyplýva z orientácie Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na výskum urbánnych dejín a nadväzuje na jej doterajšie medzinárodné aktivity.

  • Podrobnejšie informácie poskytne

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach

e-mail: martin.pekar@upjs.sk

tel.: (055) 234 7110

zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD., e-mail: marian.gladis@upjs.sk