Dodatočné prijímacie talentové skúšky na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

03.03.2020

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium, že v dňoch 8. a 9. júna 2020 sa uskutočnia dodatočné prijímacie talentové skúšky pre bakalárske študijné programy:

Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá
Maľba
Sochárstvo a priestorová tvorba

Uchádzači, ktorí sa neúspešne zúčastnili prijímacích pohovorov v 1. termíne (január 2020), si nemôžu podať prihlášky na ten istý študijný program ešte raz, môžu ich však podať na iný študijný program.

Prihlášky je potrebné podať do 7. mája 2020.

Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Zdroj: https://fvu.aku.sk/oznamy/542-dodatocne-prijimacie-talentove-skusky.html