DOD 2018 za prítomnosti predsedníčky ŽSK

07.02.2018

S heslom “Raz vidieť je viac ako stokrát počuť”, Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zorganizovala  Deň otvorených dverí (DOD). Nádejní študenti, neraz aj v sprievode svojich rodičov a kamarátov, si mohli 6. februára prezrieť priestory a vybavenie tejto katolíckej vzdelávacej inštitúcie.

Podujatie už tradične začalo v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa prítomným na úvod prihovorila Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Následne  prorektorka KU doc. Helena Kadučáková v krátkej obrazovej prezentácii predstavila prítomným základné univerzitné pracoviská, napr. pastoračné centrum, univerzitnú knižnicu, poradenské centrum. Napokon prodekani fakúlt predstavili štúdium na svojich pracoviskách.

Potom už kroky zvedavých návštevníkov zamierili na fakulty, kde na nich čakal bohatý program. Jednotlivé katedry prezentovali v otvorených priestoroch fakúlt a na učebniach svoje študijné programy.

Na Filozofickej fakulte si mohli záujemcovia napr. vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu, oboznámili sa so svetom náboženstiev a nazreli aj do zákutia anglického a nemeckého jazyka. Pedagogická fakulta ich zaviedla do svojich laboratórií a ateliérov a mohli si vyskúšať programovanie na pohyblivých robotoch. Fakulta zdravotníctva priblížila záchranárske pomôcky, ponúkla meranie krvného tlaku a názorne predstavila používanie zdravotníckych figurín. Teologická fakulta v Košiciach poodhalila niektoré vzácne diela historickej knižnice.

Celej akcie sa zúčastnilo približne 500 záujemcov, ktorí dostali aj tzv. bonusy v podobe propagačných materiálov, pozvania do kaviarne, či výhry tabletu alebo inteligentných hodiniek. Úspešný priebeh zabezpečovali dobrovoľníci z radov súčasných študentov KU.

Na KU v súčasnosti študuje 3629 študentov na všetkých troch stupňoch, tzn. v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. KU má uzavretých viac ako 100 bilaterálnych zmlúv s univerzitami v celej Európe, takže prostredníctvom programu Erasmus+ sa študenti KU dostanú na štúdiá a stáže v zahraničí. KU je členom Federácie katolíckych univerzít Európy.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/69329-dod-2018-za-pritomnosti-predsednicky-zsk