Deň otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

21.01.2019

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na Deň otvorených dverí 2019, ktorý sa bude konať 21. februára 2019 od 9.00 h.
Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami, či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1037-den-otvorenych-dveri-2019

Fotogaléria k článku: