3. ročník Peer Review Week zameraný na transparentnosť od 11. do 17. 9.

11.09.2017

Kým Peer Review Week 2016 (http://www.aib.sk/novinky/1311-peer-review-week-oslavujeme-pracu-recenzentov-vedeckych-clankov/) sa venoval dôležitosti práce recenzentov vedeckých článkov a významu recenzovania na udržaní vedeckej kvality, tento rok je zameraný na transparentnosť recenzných činností.

Články, materiály a podujatia, ktoré chystajú odborné spoločnosti, vydavateľstvá a organizácie hodnotiace výskum počas tretieho týždňa s mottom Transparency in Review od 11. do 17. 9. 2017 nájdete na oficiálnych stránkach (https://peerreviewweek.wordpress.com/activities/). Z ďalších vyberáme:
- 8. International Congress on Peer Review and Scientific Publication (10. – 12. 9.) s živými prenosmi (https://www.pscp.tv/w/1rmxPqQYbYYKN)
- Creating a clear peer review picture (http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/creating-a-clear-peer-review-picture-announcing-peer-review-week-2017/)
- Opportunities and challenges for peer review a ďalšie články z blogu Cambridge Core (http://blog.journals.cambridge.org/tag/peerrevwk17/)
Odkazy priebežne dopĺňame a aktualizujeme na http://www.aib.sk/novinky/1568-peer-review-week-2017-transparentnost/.

Na stránkach Peer Review Week sú aj tutoriály a návody (http://www.pre-val.org/prw/), ktoré slúžia ostrieľaným recenzentom aj mladým vedcom, ktorí sa chcú pustiť do hodnotenia vedeckých prác.

zdroj: Lucia Poledníková, lucia.polednikova@aib.sk