2. kolo prijímacieho konania na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

02.06.2019

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre I. a II. stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020 pre študijné programy:
SOCIÁLNA FILOZOFIA ,SOCIÁLNA PRÁCA , ŠTÚDIUM RODINY A SOCIÁLNEJ PRÁCE (len I. stupeň), UČITEĽSTVO PREDMETU NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, UČITEĽSTVO FILOZOFIE V KOMBINÁCII, UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII, UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII.

Podmienky prijatia ako v 1. kole. Prihlášky sa môžu podávať do 05.08. 2019.
Termín prijímacieho konania je 20. 08. 2019.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta