2. kolo prijímacieho konania na Pedagogickú fakultu KU

30.05.2018

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vypísala 2. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 na bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Podmienky prijímacieho konania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/uchadzaci-o-studium/pf-prijimacie-konanie