Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí Akadémie policajného zboru v Bratislave

28.11.2016

Deň otvorených dverí Akadémie policajného zboru v Bratislave  

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2017/2018

28.11.2016

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2017/2018  

Akadémia ozbrojených síl otvorila svoje brány pre stredoškolskú mládež

28.11.2016

Akadémia ozbrojených síl otvorila svoje brány pre stredoškolskú mládež  

„Deň vysokoškoláka“ na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

23.11.2016

Cieľom podujatia bolo predstaviť študentom stredných škôl plnohodnotný deň na našej fakulte.  

Deň otvorených dverí na FIIT STU 2016

23.11.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU 2016  

Unikátny študijný program: Teória digitálnych hier

22.11.2016

Oficiálne bol študijný program teória digitálnych hier otvorený v akademickom roku 2015/2016.  

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU

21.11.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

19.11.2016

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave  

PRÁVNICKÁ FAKULTA TRUNI - PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

16.11.2016

PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE - PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018  

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na LF UK

14.11.2016

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave