Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 351

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2020

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Ruská federácia Česká republika Poľská republika Nešpecifikované Slovinská republika Nový Zéland Belgické kráľovstvo Talianska republika Oblasti inde nešpecifikované Spojené štáty americké Severomacedónska republika Srbská republika Bieloruská republika Chorvátska republika Rumunsko Bulharská republika Ukrajina Rakúska republika Nórske kráľovstvo Francúzska republika Nemecká spolková republika Maďarsko Čínska ľudová republika Švédske kráľovstvo Iránska islamská republika Španielske kráľovstvo Indická republika Čadská republika Malajzia Litovská republika Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Izraelský štát Iracká republika Cyperská republika Peruánska republika Vietnamská socialistická republika Grécka republika Moldavská republika Spojené štáty mexické Nikaragujská republika Kanada Nigérijská federatívna republika Bosna a Hercegovina Jemenská republika Kubánska republika Holandské kráľovstvo Portugalská republika Kenská republika Írsko Česká a Slovenská Federatívna republika Argentínska republika Čierna Hora Kórejská republika
715000000 APZ - 106 45 4 0 1 2 1
701030000 UK Filozofická fakulta 330 173 31 17 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 137 84 0 0
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 31 14 4 2 1 1 2
703000000 EU - 37 25 2 2 1 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 107 60 3 2 2 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 323 77 11 5 1 1 1 1 1 3 1 2
726000000 VŠEMVS - 50 25 5 1 1 3 1
701120000 UK Fakulta managementu 122 58 4 1 1 1 2
724000000 VŠZaSP - 300 111 29 12 15 6 3 1 1 1 2
701020000 UK Právnická fakulta 136 56 1 0 1
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 33 19 4 1 1 1 1 1
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 16 5 4 1 2 1 1
703010000 EU Obchodná fakulta 78 49 1 1 1
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 127 68 1 0 1
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 76 46 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 85 54 0 0
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 63 30 9 2 2 1 1 2 1 1 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 138 20 2 0 1 1
701010000 UK Lekárska fakulta 895 473 21 7 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 4
721000000 VŠM - 25 17 3 0 2 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 50 36 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 73 31 1 0 1
713010000 TTU Filozofická fakulta 75 33 6 1 2 1 1 1 1
719000000 TnUAD - 33 12 8 4 1 1 1 2 1 2
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 12 2 2 1 2
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 61 49 7 2 1 1 1 1 1 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 77 37 4 2 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 45 23 0 0
730000000 SEVŠ - 28 9 5 1 1 2 2
717070000 PU Fakulta manažmentu 82 49 0 0
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 50 21 10 4 6 1 1 1 1
709060000 TUKE Stavebná fakulta 84 36 0 0
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 31 20 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 156 98 11 4 2 1 2 3 1 1 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 69 28 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 8 0 0 0
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 136 32 3 2 1 1 1
713050000 TTU Právnická fakulta 80 35 3 0 3
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 59 24 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 43 22 9 5 8 1
791000000 VŠMVV - 46 16 24 9 24
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 11 3 2 1 1 1
702040000 STU Stavebná fakulta 292 115 4 1 1 1 1 1
734000000 HUAJA - 14 4 0 0
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 150 70 5 1 1 2 1 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 77 34 9 3 1 1 1 3 1 2
729000000 ISM - 24 11 6 2 5 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 67 12 3 0 1 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 199 106 17 9 4 2 2 1 1 3 1 3
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 78 15 6 1 3 1 1 1
717020000 PU Filozofická fakulta 179 105 13 10 1 1 2 5 1 1 2
717030000 PU Pedagogická fakulta 57 39 0 0
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 90 47 3 1 1 2
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 221 93 7 1 2 1 1 2 1
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 444 192 10 3 5 1 1 1 1 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 123 47 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 70 23 2 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 53 9 1 0 1
709000000 TUKE - 52 37 1 1 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 171 39 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 63 28 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 136 47 1 0 1
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 135 33 3 2 2 1
708000000 UVLF - 320 177 14 7 9 1 1 3
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 91 59 6 2 4 2
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 210 81 3 0 2 1
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 557 318 10 3 3 4 1 1 1
731000000 VŠDTI - 50 26 3 1 3
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 270 49 1 0 1
702050000 STU Fakulta architektúry 133 53 1 1 1
702020000 STU Strojnícka fakulta 128 28 4 0 2 1 1
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 101 28 5 2 2 1 2
733000000 VŠBM - 13 3 1 0 1
712000000 AOS - 65 15 0 0
702000000 STU - 42 22 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 379 186 1 0 1
720000000 UCM - 75 45 1 0 1
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 150 115 0 0
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 370 185 4 2 3 1
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 78 49 4 0 4
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 75 50 6 4 3 2 1
727010000 PEVŠ Fakulta práva 28 12 3 0 2 1
714080000 UMB Právnická fakulta 43 20 7 4 7
710000000 ŽU - 119 48 7 3 1 1 2 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 13 11 0 0
701000000 UK - 26 15 1 1 1
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 96 25 0 0
706000000 VŠVU - 168 59 10 3 9 1
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 370 165 8 5 2 1 3 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 66 27 3 1 2 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 205 127 15 5 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
716020000 UKF Fakulta prírodných vied 122 59 4 1 1 2 1
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 53 14 12 2 12
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 82 31 1 0 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 98 52 3 1 1 1 1
717080000 PU Fakulta športu 22 8 2 0 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 9 3 1 0 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 21 9 0 0
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 68 38 5 2 3 1 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 41 25 6 6 3 1 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 82 53 14 7 1 13
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 40 11 3 0 2 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 56 7 0 0
720030000 UCM Filozofická fakulta 88 48 12 5 5 2 1 3 1
722010000 KU Filozofická fakulta 52 15 8 1 4 3 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 77 38 1 0 1
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 166 106 0 0
732000000 BISLA - 7 2 1 0 1
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 12 1 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 85 27 30 6 1 29
717000000 PU - 38 20 10 4 1 1 3 5
713040000 TTU Teologická fakulta 39 10 1 0 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 97 65 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 16 0 1 0 1
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 23 1 1 0 1
711000000 UPJŠ - 26 8 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 137 67 21 10 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 210 117 16 6 1 3 1 5 2 1 1 1 1
718030000 AU Fakulta dramatických umení 47 15 8 2 4 1 2 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 83 45 0 0
704000000 SPU - 15 9 0 0
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 39 22 1 1 1
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 116 79 3 2 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 53 24 0 0
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 136 62 2 2 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 41 17 18 6 18
704030000 SPU Technická fakulta 79 17 1 0 1
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 91 21 32 7 32
705020000 TU Z Drevárska fakulta 103 47 61 25 61
705040000 TU Z Fakulta techniky 28 8 14 3 14
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 45 22 0 0
714020000 UMB Ekonomická fakulta 121 75 42 32 42
725020000 UJS Pedagogická fakulta 74 32 21 8 21
713000000 TTU - 4 1 0 0
707000000 VŠMU - 7 7 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 76 28 1 0 1
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 30 20 2 1 1 1
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 47 21 10 2 1 9
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 19 3 4 0 4
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 15 2 7 0 1 5 1