Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Ukrajina Česká republika Poľská republika Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Iránska islamská republika Švajčiarska konfederácia Grécka republika Oblasti inde nešpecifikované Srbská republika Belgické kráľovstvo Indická republika Ruská federácia Talianska republika Francúzska republika Pakistanská islamská republika Maďarsko Litovská republika Čilská republika Nešpecifikované Slovinská republika Nový Zéland Spojené štáty americké Severomacedónska republika Bieloruská republika Rumunsko Bulharská republika Nemecká spolková republika Chorvátska republika Rakúska republika Nórske kráľovstvo Čínska ľudová republika Japonsko Brazílska federatívna republika Švédske kráľovstvo Malajzia Spojené štáty mexické Španielske kráľovstvo Turecká republika Kolumbijská republika Argentínska republika Írsko Filipínska republika Nikaragujská republika Izraelský štát Iracká republika Cyperská republika Vietnamská socialistická republika Sýrska arabská republika Palestínsky štát Kórejská republika Tuniská republika Jemenská republika Holandské kráľovstvo Kubánska republika Portugalská republika Česká a Slovenská Federatívna republika Šalamúnove ostrovy Kanada Srílanská demokratická socialistická republika Indonézska republika
733000000 VŠBM - 20 6 1 0 1
715000000 APZ - 106 47 2 0 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 138 79 1 0 1
703000000 EU - 28 17 1 1 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 88 43 4 3 2 1 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 309 80 19 8 5 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1
726000000 VŠEMVS - 44 26 10 5 8 1 1
701120000 UK Fakulta managementu 121 60 8 6 5 2 1
701020000 UK Právnická fakulta 158 68 3 3 2 1
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 33 21 4 2 1 1 1 1
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 12 5 1 1 1
703010000 EU Obchodná fakulta 72 41 2 2 1 1
791000000 VŠMVV - 56 24 38 17 34 1 1 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 291 151 40 20 6 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
720000000 UCM - 12 7 1 0 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 121 58 1 0 1
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 73 42 1 1 1
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 76 49 0 0
716020000 UKF Fakulta prírodných vied a informatiky 126 63 5 2 3 2
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 71 32 12 4 4 2 1 2 1 1 1
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 96 23 4 3 1 1 1 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 136 19 1 0 1
721000000 VŠM - 18 14 2 0 1 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 50 35 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 76 36 1 0 1
724000000 VŠZaSP - 565 346 101 48 3 43 7 1 15 28 1 1 2
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 32 17 4 2 2 1 1
719000000 TnUAD - 54 21 24 8 1 1 1 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 142 84 8 3 2 1 1 2 2
713020000 TTU Pedagogická fakulta 120 68 6 2 1 2 1 1 1
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 53 42 12 7 2 2 2 1 1 1 2 1
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 313 135 5 2 2 2 1
701010000 UK Lekárska fakulta 951 504 27 11 5 5 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 43 22 0 0
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 78 39 2 2 1 1
717070000 PU Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu 70 42 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 71 33 0 0
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 31 19 1 0 1
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 7 0 0 0
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 34 13 5 3 2 1 1 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 69 27 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 34 15 4 3 4
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 7 3 1 1 1
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 216 154 0 0
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 53 25 1 0 1
734000000 HUAJA - 21 7 0 0
702040000 STU Stavebná fakulta 273 113 6 4 1 1 2 1 1
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 161 77 5 1 4 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 58 22 9 4 1 2 2 1 1 2
722020000 KU Pedagogická fakulta 130 74 13 6 2 1 1 2 3 2 1 1
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 78 19 6 0 1 1 2 1 1
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 232 152 2 2 2
729000000 ISM - 35 22 7 4 3 3 1
717020000 PU Filozofická fakulta 160 96 12 9 5 1 1 2 1 1 1
717030000 PU Pedagogická fakulta 75 53 1 1 1
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 74 38 1 0 1
713050000 TTU Právnická fakulta 88 40 3 0 3
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 474 213 26 9 2 8 1 1 2 6 1 1 1 2 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 122 49 2 1 1 1
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 70 21 4 3 3 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 58 10 4 1 3 1
709090000 TUKE Fakulta umení 48 11 1 0 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 155 33 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 141 51 3 1 1 1 1
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 58 24 0 0
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 135 33 2 1 2
709000000 TUKE - 20 12 0 0
708000000 UVLF - 290 175 6 1 1 2 1 2
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 120 74 7 4 2 4 1
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 188 75 8 1 4 1 1 1 1
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 592 328 9 2 2 3 1 1 1 1
731000000 VŠDTI - 47 25 4 1 4
702050000 STU Fakulta architektúry a dizajnu 136 58 1 1 1
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 57 15 15 2 15
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 26 11 3 0 3
712000000 AOS - 63 16 0 0
702000000 STU - 42 22 2 2 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 429 238 2 0 1 1
720050000 UCM Fakulta zdravotníckych vied 46 24 2 0 2
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 82 59 3 1 3
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 349 171 4 2 1 2 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 85 43 1 0 1
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 266 44 3 1 2 1
727010000 PEVŠ Fakulta práva 29 13 2 0 1 1
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 8 2 0 0
710000000 ŽU - 131 52 7 2 1 1 1 1 1 1 1
714080000 UMB Právnická fakulta 40 18 7 4 7
720030000 UCM Filozofická fakulta 81 44 12 5 3 4 1 1 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 15 12 0 0
706000000 VŠVU - 187 70 9 3 2 6 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 155 104 9 3 1 1 1 3 1 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 82 43 3 1 1 1 1
701000000 UK - 38 12 1 0 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 73 30 1 1 1
717080000 PU Fakulta športu 32 10 3 0 1 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 57 40 8 5 7 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 20 7 1 0 1
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 30 8 3 1 1 2
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 34 18 4 4 2 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 8 3 0 0
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 25 4 0 0
713010000 TTU Filozofická fakulta 69 27 6 1 2 2 1 1
722010000 KU Filozofická fakulta 45 15 7 2 2 1 3 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 61 37 3 1 1 2
718030000 AU Fakulta dramatických umení 34 11 6 3 4 2
732000000 BISLA - 13 4 5 1 1 1 1 1 1
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 93 27 4 2 2 2
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 13 3 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 77 25 26 5 1 24 1
717000000 PU - 36 18 9 4 4 5
716010000 UKF Pedagogická fakulta 86 60 0 0
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 237 101 16 3 11 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 18 0 1 0 1
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 24 5 0 0
711000000 UPJŠ - 40 16 3 2 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 112 52 16 8 5 1 3 1 2 1 1 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 154 88 8 2 2 1 3 1 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 71 37 0 0
704000000 SPU - 42 31 2 2 1 1
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 35 19 1 1 1
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 93 40 1 1 1
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 77 48 2 0 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 46 20 2 1 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 38 15 16 6 16
704030000 SPU Technická fakulta 64 11 1 0 1
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 105 24 34 7 30 2 1 1
705020000 TU Z Drevárska fakulta 100 49 53 23 1 51 1
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
705040000 TU Z Fakulta techniky 22 7 9 3 9
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 43 21 0 0
713040000 TTU Teologická fakulta 31 8 2 0 2
714020000 UMB Ekonomická fakulta 94 56 36 27 36
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 75 42 6 2 4 1 1
725020000 UJS Pedagogická fakulta 60 27 19 7 19
713000000 TTU - 4 1 0 0
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 112 35 0 0
707000000 VŠMU - 5 5 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 79 20 2 0 1 1
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 31 21 1 0 1
702020000 STU Strojnícka fakulta 115 29 4 0 1 3
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 38 19 7 1 1 6
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 16 6 5 1 4 1
740000000 VSLO Přerov - 4 3 4 3 4