Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Česká republika Poľská republika Nešpecifikované Slovinská republika Nový Zéland Belgické kráľovstvo Talianska republika Oblasti inde nešpecifikované Spojené štáty americké Severomacedónska republika Srbská republika Bieloruská republika Chorvátska republika Ruská federácia Bulharská republika Ukrajina Rakúska republika Nórske kráľovstvo Francúzska republika Nemecká spolková republika Maďarsko Čínska ľudová republika Iránska islamská republika Čadská republika Malajzia Litovská republika Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Švédske kráľovstvo Izraelský štát Brazílska federatívna republika Iracká republika Cyperská republika Peruánska republika Vietnamská socialistická republika Grécka republika Moldavská republika Spojené štáty mexické Nikaragujská republika Juhoafrická republika Nigérijská federatívna republika Bosna a Hercegovina Jemenská republika Kubánska republika Indická republika Kanada Holandské kráľovstvo Kenská republika Rumunsko Španielske kráľovstvo Írsko Česká a Slovenská Federatívna republika Čierna Hora Srílanská demokratická socialistická republika Kórejská republika
715000000 APZ - 106 44 2 0 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 325 172 27 15 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 136 83 2 1 2
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 33 15 4 2 1 1 2
703000000 EU - 35 21 2 1 1 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 100 58 3 2 2 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 295 66 7 2 1 1 3 1 1
726000000 VŠEMVS - 43 22 5 1 1 3 1
701120000 UK Fakulta managementu 119 59 3 1 1 2
724000000 VŠZaSP - 311 118 28 11 14 6 3 1 1 1 2
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 32 19 4 1 1 1 1 1
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 16 5 4 1 2 1 1
703010000 EU Obchodná fakulta 81 52 1 1 1
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 82 49 0 0
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 130 67 1 0 1
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 85 55 0 0
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 22 10 0 0
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 66 33 7 2 2 1 1 1 1 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 134 21 2 0 1 1
701010000 UK Lekárska fakulta 877 464 18 6 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3
721000000 VŠM - 32 20 5 0 3 1 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 44 34 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 74 33 1 0 1
719000000 TnUAD - 32 12 7 4 1 1 1 1 1 1 1
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 60 50 5 2 1 1 1 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 80 40 4 2 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 43 23 0 0
730000000 SEVŠ - 28 9 5 1 2 1 2
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 64 10 3 0 1 1 1
717070000 PU Fakulta manažmentu 86 51 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 85 36 1 0 1
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 32 20 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 160 101 9 4 2 1 2 3 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 74 30 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 8 0 0 0
713050000 TTU Právnická fakulta 79 32 3 0 3
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 47 20 10 4 6 1 1 1 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 59 23 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 41 20 9 5 8 1
791000000 VŠMVV - 48 15 26 8 26
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 9 3 2 1 1 1
702040000 STU Stavebná fakulta 300 116 5 2 2 1 1 1
734000000 HUAJA - 14 3 0 0
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 148 67 5 1 2 1 1 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 54 22 6 2 1 1 1 1 2
729000000 ISM - 24 11 6 2 5 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 67 13 3 0 1 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 195 104 18 9 2 3 1 1 3 1 4 3
717020000 PU Filozofická fakulta 188 106 11 7 1 2 4 1 1 2
717030000 PU Pedagogická fakulta 69 48 2 2 1 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 36 22 5 5 2 1 1 1
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 98 50 3 1 1 2
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 224 93 7 1 1 2 1 1 2
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 440 195 7 2 4 1 1 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 129 49 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 69 24 2 1 1 1
709000000 TUKE - 54 38 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 46 8 1 0 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 172 38 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 66 29 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 138 49 1 0 1
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 136 34 3 2 2 1
708000000 UVLF - 318 173 15 8 10 1 1 3
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 125 79 6 2 4 2
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 211 84 3 1 2 1
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 526 300 8 3 1 2 3 1 1
731000000 VŠDTI - 52 27 3 1 3
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 276 47 1 0 1
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 82 18 4 2 2 1 1
702050000 STU Fakulta architektúry 118 48 1 1 1
702020000 STU Strojnícka fakulta 125 27 3 0 1 1 1
712000000 AOS - 63 14 0 0
702000000 STU - 44 23 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 365 184 1 0 1
720000000 UCM - 56 31 1 0 1
701020000 UK Právnická fakulta 128 52 2 1 1 1
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 368 183 4 2 3 1
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 133 100 0 0
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 76 45 5 0 4 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 62 38 5 3 3 2
727010000 PEVŠ Fakulta práva 27 13 3 0 2 1
714080000 UMB Právnická fakulta 40 17 8 4 8
710000000 ŽU - 121 47 7 2 1 1 1 2 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 12 11 0 0
701000000 UK - 25 15 1 1 1
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 88 24 0 0
706000000 VŠVU - 170 63 9 3 9
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 362 160 4 3 1 1 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 67 27 3 1 2 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 198 120 14 6 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
716020000 UKF Fakulta prírodných vied 120 58 4 1 1 2 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 80 31 1 0 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 100 55 3 1 1 1 1
717080000 PU Fakulta športu 24 8 2 0 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 9 3 1 0 1
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 70 38 6 2 3 1 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 82 52 15 7 1 13 1
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 39 11 2 0 1 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 53 5 0 0
720030000 UCM Filozofická fakulta 76 41 12 5 5 2 1 3 1
713010000 TTU Filozofická fakulta 74 30 6 1 2 1 1 1 1
722010000 KU Filozofická fakulta 55 15 9 1 4 1 3 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 74 40 0 0
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 139 86 1 1 1
732000000 BISLA - 10 4 4 2 3 1
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 100 27 4 2 1 1 2
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 13 1 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 85 27 31 7 30 1
717000000 PU - 39 19 10 4 1 1 3 5
713040000 TTU Teologická fakulta 41 10 1 0 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 95 63 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 15 0 0 0
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 26 4 1 0 1
711000000 UPJŠ - 28 8 2 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 135 66 19 9 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 211 119 18 7 4 1 5 2 1 2 1 1 1
718030000 AU Fakulta dramatických umení 37 11 7 2 4 1 1 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 85 46 0 0
704000000 SPU - 13 8 0 0
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 120 81 4 2 1 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 53 24 0 0
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 38 21 1 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 41 18 17 6 17
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 134 60 1 1 1
704030000 SPU Technická fakulta 80 18 2 1 1 1
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 94 23 33 8 33
705020000 TU Z Drevárska fakulta 107 51 63 26 63
705040000 TU Z Fakulta techniky 28 8 14 3 14
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 48 23 0 0
714020000 UMB Ekonomická fakulta 120 77 42 33 42
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 5 0 1 0 1
725020000 UJS Pedagogická fakulta 102 58 21 8 21
713000000 TTU - 4 1 0 0
707000000 VŠMU - 7 7 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 78 29 1 0 1
733000000 VŠBM - 12 3 0 0
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 48 22 10 2 1 9
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 52 13 13 2 13
716000000 UKF - 1 1 0 0
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 29 21 3 2 2 1
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 20 3 3 0 2 1
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 15 2 7 0 1 5 1