Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 347

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2020

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Česká republika Poľská republika Srbská republika Nešpecifikované Oblasti inde nešpecifikované Ukrajina Nemecká spolková republika Iránska islamská republika Belgické kráľovstvo Čadská republika Francúzska republika Rakúska republika Maďarsko Malajzia Litovská republika Ruská federácia Spojené štáty americké Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Bieloruská republika Švédske kráľovstvo Izraelský štát Iracká republika Cyperská republika Bulharská republika Peruánska republika Vietnamská socialistická republika Grécka republika Talianska republika Moldavská republika Spojené štáty mexické Nikaragujská republika Slovinská republika Nový Zéland Severomacedónska republika Chorvátska republika Rumunsko Nórske kráľovstvo Čínska ľudová republika Juhoafrická republika Nigérijská federatívna republika Kubánska republika Indická republika Kanada Holandské kráľovstvo Kenská republika Španielske kráľovstvo Írsko Česká a Slovenská Federatívna republika Brazílska federatívna republika Čierna Hora Srílanská demokratická socialistická republika Kórejská republika
715000000 APZ - 108 42 2 0 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 134 81 4 3 3 1
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 29 12 4 2 1 1 2
703000000 EU - 30 15 0 0
703030000 EU Národohospodárska fakulta 106 59 3 2 2 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 301 70 9 2 1 1 1 1 2 1 1 1
726000000 VŠEMVS - 39 21 5 1 1 3 1
701120000 UK Fakulta managementu 115 63 5 2 1 1 2 1
724000000 VŠZaSP - 311 117 29 11 15 6 3 1 1 1 2
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 32 20 5 2 1 2 1 1
714020000 UMB Ekonomická fakulta 122 77 46 34 46
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 16 5 3 1 2 1
703010000 EU Obchodná fakulta 85 52 1 1 1
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 130 69 2 0 2
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 81 49 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 88 57 0 0
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 65 34 7 2 1 1 1 1 1 1 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 132 20 1 0 1
701010000 UK Lekárska fakulta 863 444 20 7 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1
721000000 VŠM - 28 18 4 0 3 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 45 33 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 69 34 0 0
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 50 12 12 2 12
719000000 TnUAD - 29 9 6 3 1 1 1 1 1 1
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 13 3 2 1 2
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 60 49 4 1 1 1 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 330 169 29 16 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 80 42 3 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 44 24 0 0
730000000 SEVŠ - 28 9 5 1 2 2 1
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 60 14 2 0 1 1
717070000 PU Fakulta manažmentu 85 50 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 86 37 1 0 1
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 31 19 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 141 85 10 4 2 1 1 2 3 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 74 33 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 8 0 0 0
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 87 23 3 2 2 1
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 55 22 11 4 6 1 1 1 1 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 58 23 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 42 21 10 6 8 1 1
791000000 VŠMVV - 50 17 27 9 27
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 11 3 2 1 1 1
702040000 STU Stavebná fakulta 299 117 5 2 2 1 1 1
734000000 HUAJA - 14 3 0 0
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 109 49 2 0 2
718010000 AU Fakulta múzických umení 61 25 7 2 2 1 1 2 1
729000000 ISM - 22 9 6 2 5 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 64 13 2 0 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 202 105 20 9 2 5 3 3 4 1 1 1
717020000 PU Filozofická fakulta 189 107 11 7 1 2 4 1 1 2
717030000 PU Pedagogická fakulta 59 42 1 1 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 44 26 7 7 4 1 1 1
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 102 52 3 1 1 2
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 220 91 6 0 1 1 2 1 1
713050000 TTU Právnická fakulta 60 26 3 0 3
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 448 196 7 2 4 1 1 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 126 47 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 72 25 2 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 54 9 1 0 1
709000000 TUKE - 55 38 1 1 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 170 38 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 67 29 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 136 48 1 0 1
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 136 35 3 2 2 1
708000000 UVLF - 318 172 16 6 11 1 1 3
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 132 86 6 2 4 2
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 208 83 3 1 2 1
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 429 240 8 2 1 3 2 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 71 27 3 1 2 1
731000000 VŠDTI - 49 26 3 1 3
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 277 49 1 0 1
702050000 STU Fakulta architektúry 115 48 2 1 2
702020000 STU Strojnícka fakulta 131 27 4 0 1 1 1 1
712000000 AOS - 66 15 0 0
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 385 192 4 2 3 1
702000000 STU - 44 23 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 388 198 1 0 1
720000000 UCM - 71 39 2 0 2
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 73 43 5 0 4 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 77 52 6 4 3 3
701020000 UK Právnická fakulta 124 50 2 1 1 1
727010000 PEVŠ Fakulta práva 29 14 3 0 2 1
714080000 UMB Právnická fakulta 44 19 8 4 8
710000000 ŽU - 115 47 7 2 2 1 1 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 13 11 0 0
701000000 UK - 27 17 1 1 1
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 93 24 1 0 1
706000000 VŠVU - 161 61 10 3 10
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 354 158 2 1 1 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 183 108 14 7 4 1 1 1 3 1 1 1 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 79 32 1 0 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 101 54 3 1 1 1 1
717080000 PU Fakulta športu 25 9 2 0 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 10 3 1 0 1
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 76 43 5 2 2 1 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 82 52 15 7 13 1 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 23 12 0 0
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 34 8 3 0 2 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 55 7 0 0
720030000 UCM Filozofická fakulta 85 45 12 5 5 2 3 1 1
713010000 TTU Filozofická fakulta 72 33 7 1 3 1 1 1 1
722010000 KU Filozofická fakulta 46 12 10 1 5 1 3 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 69 34 1 0 1
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 178 114 1 1 1
732000000 BISLA - 9 3 3 1 2 1
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 14 2 0 0
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 60 43 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 88 28 32 7 31 1
717000000 PU - 40 19 11 4 1 4 5 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 97 62 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 16 0 1 0 1
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 27 4 1 0 1
711000000 UPJŠ - 28 8 2 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 135 65 18 8 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 216 122 19 8 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5
718030000 AU Fakulta dramatických umení 47 15 8 2 4 1 2 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 86 46 0 0
704000000 SPU - 14 8 0 0
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 121 81 4 2 1 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 56 25 0 0
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 138 60 1 1 1
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 40 24 1 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 41 18 19 6 19
704030000 SPU Technická fakulta 78 19 2 1 1 1
716020000 UKF Fakulta prírodných vied 117 57 3 1 1 2
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 98 24 34 8 34
705020000 TU Z Drevárska fakulta 105 49 63 26 63
705040000 TU Z Fakulta techniky 30 9 14 3 14
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 47 21 0 0
713040000 TTU Teologická fakulta 27 5 1 0 1
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 97 26 4 2 1 1 2
725020000 UJS Pedagogická fakulta 75 29 25 7 25
713000000 TTU - 4 1 0 0
707000000 VŠMU - 7 7 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 78 28 1 0 1
733000000 VŠBM - 13 4 0 0
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 46 19 9 1 1 8
716000000 UKF - 1 1 0 0
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 29 20 3 2 2 1
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 21 3 4 0 3 1
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 17 3 8 1 1 6 1