Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Počet zamestnancov VŠ | Za jednotlivé kvartály | Podľa funkčného zaradenia | Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole | Štruktúra zamestnancov podľa občianstva
vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny


Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Poľská republika Česká republika Maďarsko Moldavská republika Oblasti inde nešpecifikované Ruská federácia Srbská republika Bosna a Hercegovina Thajské kráľovstvo Ukrajina Čierna Hora Čadská republika Bieloruská republika Spojené štáty americké Bulharská republika Talianska republika Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Kenská republika Slovinská republika Iránska islamská republika Belgické kráľovstvo Nemecká spolková republika Švédske kráľovstvo Francúzska republika Rakúska republika Španielske kráľovstvo Litovská republika Spojené štáty mexické Malajzia Nigérijská federatívna republika Kanada Kubánska republika Indická republika Írsko Cyperská republika Grécka republika Česká a Slovenská Federatívna republika Srílanská demokratická socialistická republika Holandské kráľovstvo Juhoafrická republika Izraelský štát Peruánska republika Vietnamská socialistická republika Iracká republika Nový Zéland Macedónska republika Chorvátska republika Rumunsko Nešpecifikované Nórske kráľovstvo Čínska ľudová republika Brazílska federatívna republika Nikaragujská republika Kórejská republika
715000000 APZ - 109 42 2 0 1 1
734000000 HUAJA - 19 2 5 0 1 3 1
729000000 ISM - 23 10 6 2 5 1
707000000 VŠMU - 8 8 0 0
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 103 27 1 0 1
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 148 70 5 1 2 1 1 1
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 72 36 0 0
718010000 AU Fakulta múzických umení 77 34 10 3 1 2 2 2 1 1 1
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 40 11 3 0 2 1
718030000 AU Fakulta dramatických umení 47 15 8 2 1 4 2 1
706000000 VŠVU - 159 60 10 3 10
733000000 VŠBM - 13 4 0 0
731000000 VŠDTI - 48 27 2 1 2
726000000 VŠEMVS - 33 17 2 0 1 1
705020000 TU Z Drevárska fakulta 104 48 63 26 63
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 98 24 35 9 35
705040000 TU Z Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 30 9 14 3 14
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 41 18 19 6 19
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
710040000 ŽU Elektrotechnická fakulta 138 23 1 0 1
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 47 21 0 0
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 137 36 3 2 2 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 133 71 2 0 2
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 97 26 4 2 1 1 2
710020000 ŽU Stavebná fakulta 78 28 1 0 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 45 27 7 7 4 1 1 1
710000000 ŽU - 115 46 7 2 1 1 1 1 2 1
721000000 VŠM - 33 21 5 0 3 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 136 65 18 8 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 88 28 32 7 31 1
714020000 UMB Ekonomická fakulta 123 78 48 35 48
714010000 UMB Pedagogická fakulta 84 54 15 7 13 1 1
714080000 UMB Právnická fakulta 44 19 8 4 8
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 42 21 10 6 8 1 1
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 36 22 5 2 1 2 1 1
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 21 3 4 0 3 1
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 31 21 3 2 2 1
719000000 TnUAD - 28 9 5 3 1 1 1 1 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 77 50 6 4 3 3
724000000 VŠZaSP - 314 119 28 10 6 14 1 3 1 1 2
730000000 SEVŠ - 28 9 5 1 2 1 2
727010000 PEVŠ Fakulta práva 31 14 3 0 2 1
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 16 5 3 1 2 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 12 11 0 0
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 8 0 0 0
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 11 3 2 1 1 1
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 13 3 2 1 2
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 10 3 1 0 1
702040000 STU Stavebná fakulta 302 118 5 2 2 1 1 1
702000000 STU - 45 23 1 1 1
702020000 STU Strojnícka fakulta 131 29 3 0 1 1 1
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 236 93 7 1 1 2 1 1 2
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 284 52 1 0 1
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 109 29 3 2 2 1
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 354 158 2 1 1 1
702050000 STU Fakulta architektúry 116 49 2 1 2
713010000 TTU Filozofická fakulta 81 37 7 1 1 3 1 1 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 102 54 3 1 1 1 1
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 77 48 4 0 3 1
713040000 TTU Teologická fakulta 35 7 1 0 1
713050000 TTU Právnická fakulta 71 31 3 0 3
713000000 TTU - 4 1 0 0
722010000 KU Filozofická fakulta 55 15 10 1 5 3 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 214 117 19 8 5 2 3 3 3 1 1 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 77 37 1 0 1
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 74 14 3 0 1 1 1
720000000 UCM - 76 42 2 0 2
720030000 UCM Filozofická fakulta 88 49 11 5 1 5 3 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 73 26 4 1 2 1 1
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 56 23 11 4 1 6 1 1 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 79 41 3 1 1 1 1
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 175 111 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 404 203 1 0 1
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 142 111 0 0
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 47 34 0 0
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 30 19 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 154 94 10 4 1 2 1 2 3 1
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 209 80 3 1 2 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 60 23 0 0
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 538 308 10 3 3 1 1 3 1 1
711000000 UPJŠ - 29 8 2 1 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 218 124 19 8 1 4 1 1 2 2 5 1 1 1
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 46 20 8 1 1 7
716020000 UKF Fakulta prírodných vied 119 59 4 2 2 2
716010000 UKF Pedagogická fakulta 102 66 2 1 1 1
716000000 UKF - 1 1 0 0
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 75 44 6 2 1 3 1 1
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 121 81 4 2 1 1 1 1
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 140 61 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 55 24 0 0
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 86 46 0 0
704030000 SPU Technická fakulta 77 18 2 1 1 1
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 40 24 1 1 1
704000000 SPU - 15 9 0 0
725020000 UJS Pedagogická fakulta 101 54 25 7 25
717020000 PU Filozofická fakulta 188 106 11 7 2 1 4 2 1 1
717070000 PU Fakulta manažmentu 86 51 0 0
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 98 50 3 1 1 2
717000000 PU - 39 19 10 4 1 5 3 1
717030000 PU Pedagogická fakulta 69 48 2 2 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 15 0 0 0
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 27 4 1 0 1
717080000 PU Fakulta športu 24 8 2 0 1 1
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 125 79 6 2 4 2
709050000 TUKE Letecká fakulta 67 14 2 0 1 1
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 73 25 2 1 1 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 173 39 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 67 29 0 0
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 72 32 0 0
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 129 48 0 0
709090000 TUKE Fakulta umení 54 9 1 0 1
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 135 47 1 0 1
709060000 TUKE Stavebná fakulta 85 37 1 0 1
709000000 TUKE - 56 39 1 1 1
708000000 UVLF - 269 149 13 6 9 1 3
701010000 UK Lekárska fakulta 868 448 20 8 4 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 379 192 4 2 3 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 140 84 4 3 3 1
701020000 UK Právnická fakulta 131 52 2 1 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 335 173 30 17 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 447 198 7 2 4 1 1 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 316 73 9 3 1 1 1 1 2 1 1 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 82 35 1 0 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 195 116 14 7 1 4 3 1 1 1 1 1 1
701120000 UK Fakulta managementu 127 67 5 2 1 1 2 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 23 12 0 0
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 77 7 0 0
701000000 UK - 27 17 1 1 1
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 66 34 7 2 1 1 1 1 1 1 1
732000000 BISLA - 10 4 4 2 3 1
703000000 EU - 43 22 6 2 1 2 1 1 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 106 60 3 2 2 1
703010000 EU Obchodná fakulta 85 52 1 1 1
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 82 49 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 89 57 0 0
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 30 13 4 2 1 2 1
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 60 49 4 1 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 45 24 0 0
791000000 VŠMVV - 50 17 27 9 27
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 14 2 0 0
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 17 3 8 1 6 1 1
725010000 UJS Ekonomická fakulta 48 13 11 2 11
712000000 AOS - 66 15 0 0

Stiahnuť vo formáte CSV