Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 351

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2020

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Česká republika Poľská republika Srbská republika Nešpecifikované Oblasti inde nešpecifikované Ukrajina Iránska islamská republika Indická republika Maďarsko Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Francúzska republika Nemecká spolková republika Rakúska republika Čadská republika Malajzia Litovská republika Ruská federácia Spojené štáty americké Bieloruská republika Švédske kráľovstvo Izraelský štát Slovinská republika Moldavská republika Spojené štáty mexické Nikaragujská republika Nový Zéland Belgické kráľovstvo Talianska republika Severomacedónska republika Chorvátska republika Rumunsko Bulharská republika Nórske kráľovstvo Čínska ľudová republika Juhoafrická republika Nigérijská federatívna republika Bosna a Hercegovina Thajské kráľovstvo Kubánska republika Kanada Holandské kráľovstvo Grécka republika Iracká republika Peruánska republika Cyperská republika Vietnamská socialistická republika Kenská republika Španielske kráľovstvo Írsko Česká a Slovenská Federatívna republika Brazílska federatívna republika Čierna Hora Srílanská demokratická socialistická republika Kórejská republika
715000000 APZ - 109 42 2 0 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 140 84 4 3 3 1
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 30 13 4 2 1 1 2
703000000 EU - 43 22 6 2 1 1 1 2 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 108 60 3 2 2 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 316 73 9 3 1 1 1 1 2 1 1 1
726000000 VŠEMVS - 40 22 4 1 1 2 1
701120000 UK Fakulta managementu 127 67 5 2 1 1 2 1
724000000 VŠZaSP - 315 119 28 10 14 6 3 1 1 1 2
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 36 22 5 2 1 2 1 1
714020000 UMB Ekonomická fakulta 123 78 48 35 48
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 16 5 3 1 2 1
703010000 EU Obchodná fakulta 85 52 1 1 1
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 133 71 2 0 2
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 82 49 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 89 57 0 0
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 66 34 7 2 1 1 1 1 1 1 1
716020000 UKF Fakulta prírodných vied 119 59 4 2 2 2
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 138 23 1 0 1
721000000 VŠM - 28 18 4 0 3 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 47 34 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 72 36 0 0
701020000 UK Právnická fakulta 131 52 2 1 1 1
713010000 TTU Filozofická fakulta 81 37 7 1 3 1 1 1 1
719000000 TnUAD - 28 9 5 3 1 1 1 1 1
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 13 3 2 1 2
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 60 49 4 1 1 1 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 335 173 30 17 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 79 41 3 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 45 24 0 0
730000000 SEVŠ - 28 9 5 1 2 2 1
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 74 14 3 0 1 1 1
717070000 PU Fakulta manažmentu 86 51 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 85 37 1 0 1
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 30 19 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 154 94 10 4 2 1 1 2 3 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 72 32 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 8 0 0 0
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 109 29 3 2 2 1
713050000 TTU Právnická fakulta 71 31 3 0 3
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 56 23 11 4 6 1 1 1 1 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 60 23 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 42 21 10 6 8 1 1
791000000 VŠMVV - 50 17 27 9 27
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 11 3 2 1 1 1
734000000 HUAJA - 19 2 5 0 1 3 1
702040000 STU Stavebná fakulta 302 118 5 2 2 1 1 1
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 149 70 5 1 2 1 1 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 77 34 10 3 2 1 2 1 2 1 1
729000000 ISM - 23 10 6 2 5 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 67 14 2 0 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 214 117 19 8 2 5 3 3 3 1 1 1
717020000 PU Filozofická fakulta 188 106 11 7 1 2 4 2 1 1
709000000 TUKE - 56 39 1 1 1
717030000 PU Pedagogická fakulta 69 48 2 2 1 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 45 27 7 7 4 1 1 1
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 98 50 3 1 1 2
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 236 93 7 1 1 2 1 2 1
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 447 198 7 2 4 1 1 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 129 48 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 73 25 2 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 54 9 1 0 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 173 39 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 67 29 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 135 47 1 0 1
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 209 80 3 1 2 1
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 137 36 3 2 2 1
708000000 UVLF - 308 166 13 6 9 3 1
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 125 79 6 2 4 2
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 538 308 10 3 1 3 3 1 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 73 26 4 1 2 1 1
731000000 VŠDTI - 48 27 2 1 2
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 284 52 1 0 1
702050000 STU Fakulta architektúry 116 49 2 1 2
702020000 STU Strojnícka fakulta 131 29 3 0 1 1 1
712000000 AOS - 66 15 0 0
701010000 UK Lekárska fakulta 868 448 20 8 4 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1
702000000 STU - 45 23 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 404 203 1 0 1
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 379 192 4 2 3 1
720000000 UCM - 76 42 2 0 2
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 77 48 4 0 3 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 77 50 6 4 3 3
727010000 PEVŠ Fakulta práva 31 14 3 0 2 1
714080000 UMB Právnická fakulta 44 19 8 4 8
710000000 ŽU - 115 46 7 2 2 1 1 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 13 11 0 0
701000000 UK - 27 17 1 1 1
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 103 27 1 0 1
706000000 VŠVU - 160 61 10 3 10
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 354 158 2 1 1 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 195 116 14 7 4 1 3 1 1 1 1 1 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 81 34 1 0 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 102 54 3 1 1 1 1
717080000 PU Fakulta športu 24 8 2 0 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 10 3 1 0 1
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 75 44 6 2 3 1 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 85 55 15 7 13 1 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 23 12 0 0
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 40 11 3 0 2 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 77 7 0 0
720030000 UCM Filozofická fakulta 86 47 11 5 5 1 3 1 1
722010000 KU Filozofická fakulta 55 15 10 1 5 3 1 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 77 37 1 0 1
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 175 111 1 1 1
732000000 BISLA - 9 3 3 1 2 1
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 14 2 0 0
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 142 111 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 88 28 32 7 31 1
717000000 PU - 40 19 11 4 1 4 5 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 103 67 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 15 0 0 0
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 27 4 1 0 1
711000000 UPJŠ - 29 8 2 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 136 65 18 8 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 218 124 19 8 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5
718030000 AU Fakulta dramatických umení 47 15 8 2 4 1 2 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 86 46 0 0
704000000 SPU - 15 9 0 0
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 121 81 4 2 1 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 55 24 0 0
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 140 61 1 1 1
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 40 24 1 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 41 18 19 6 19
704030000 SPU Technická fakulta 77 18 2 1 1 1
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 98 24 35 9 35
705020000 TU Z Drevárska fakulta 104 48 63 26 63
705040000 TU Z Fakulta techniky 30 9 14 3 14
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 47 21 0 0
713040000 TTU Teologická fakulta 35 7 1 0 1
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 97 26 4 2 1 1 2
725020000 UJS Pedagogická fakulta 73 27 25 7 25
713000000 TTU - 4 1 0 0
707000000 VŠMU - 8 8 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 78 28 1 0 1
733000000 VŠBM - 13 4 0 0
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 31 21 3 2 2 1
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 46 20 8 1 1 7
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 49 13 11 2 11
716000000 UKF - 1 1 0 0
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 21 3 4 0 3 1
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 17 3 8 1 6 1 1