Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 347

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2020

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Česká republika Poľská republika Srbská republika Nešpecifikované Oblasti inde nešpecifikované Ukrajina Iránska islamská republika Maďarsko Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Slovinská republika Čadská republika Francúzska republika Nemecká spolková republika Malajzia Rakúska republika Litovská republika Bieloruská republika Ruská federácia Švédske kráľovstvo Izraelský štát Indická republika Moldavská republika Talianska republika Nikaragujská republika Nový Zéland Belgické kráľovstvo Spojené štáty americké Severomacedónska republika Chorvátska republika Rumunsko Bulharská republika Nórske kráľovstvo Juhoafrická republika Čínska ľudová republika Nigérijská federatívna republika Bosna a Hercegovina Thajské kráľovstvo Kubánska republika Kanada Arménska republika Grécka republika Iracká republika Peruánska republika Cyperská republika Vietnamská socialistická republika Kenská republika Španielske kráľovstvo Česká a Slovenská Federatívna republika Írsko Brazílska federatívna republika Čierna Hora Srílanská demokratická socialistická republika Kórejská republika
715000000 APZ - 106 41 2 0 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 134 81 4 2 3 1
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 30 12 4 2 1 1 2
703000000 EU - 46 25 3 1 1 1 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 107 58 4 2 2 1 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 305 74 6 1 1 1 1 2 1
726000000 VŠEMVS - 39 20 3 0 1 1 1
701120000 UK Fakulta managementu 123 64 4 1 1 1 2
724000000 VŠZaSP - 310 114 28 10 13 7 3 1 1 1 2
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 35 22 6 2 1 2 1 1 1
714020000 UMB Ekonomická fakulta 121 76 49 35 49
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 17 5 4 1 2 1 1
703010000 EU Obchodná fakulta 91 54 1 1 1
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 126 70 2 0 2
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 82 49 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 90 57 0 0
716020000 UKF Fakulta prírodných vied 122 61 5 2 3 2
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 61 31 6 2 2 1 1 1 1
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 108 30 4 2 3 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 142 22 2 1 1 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 44 32 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 72 36 0 0
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 63 22 20 9 20
719000000 TnUAD - 26 7 4 2 1 1 1 1
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 5 1 1 0 1
730000000 SEVŠ - 32 10 6 1 2 2 1 1
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 60 49 5 1 1 1 1 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 326 168 26 14 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 78 40 3 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 45 25 0 0
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 56 10 1 0 1
717070000 PU Fakulta manažmentu 83 48 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 89 39 2 0 1 1
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 30 19 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 153 95 10 4 2 1 1 2 3 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 72 32 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 10 0 1 0 1
713050000 TTU Právnická fakulta 74 29 3 0 3
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 50 21 10 3 6 1 1 1 1
721000000 VŠM - 28 18 4 0 1 3
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 58 24 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 43 21 10 6 8 1 1
791000000 VŠMVV - 44 15 21 6 21
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 6 3 1 1 1
734000000 HUAJA - 21 3 6 1 1 3 1 1
702040000 STU Stavebná fakulta 301 119 5 2 2 1 1 1
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 144 66 5 1 2 1 1 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 53 22 6 3 1 1 2 1 1
729000000 ISM - 22 9 7 2 6 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 60 10 2 0 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 210 117 19 9 2 5 4 2 1 3 1 1
717020000 PU Filozofická fakulta 187 104 10 5 1 2 2 2 1 1 1
709000000 TUKE - 59 40 1 1 1
717030000 PU Pedagogická fakulta 71 50 1 1 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 43 26 8 6 4 1 1 1 1
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 99 50 3 1 1 2
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 233 96 6 0 1 1 3 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 102 55 2 1 1 1
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 442 199 6 3 3 1 1 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 131 49 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 73 24 2 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 48 9 1 0 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 177 40 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 66 29 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 131 47 0 0
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 215 84 4 1 2 1 1
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 135 35 2 2 1 1
708000000 UVLF - 305 161 14 6 10 1 3
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 125 81 6 2 4 2
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 502 282 8 2 1 3 2 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 66 25 1 0 1
731000000 VŠDTI - 49 26 2 1 2
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 287 50 1 0 1
702050000 STU Fakulta architektúry 116 49 2 1 2
702020000 STU Strojnícka fakulta 131 28 3 0 1 1 1
733000000 VŠBM - 16 5 0 0
712000000 AOS - 65 15 0 0
701010000 UK Lekárska fakulta 862 446 17 8 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1
702000000 STU - 49 25 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 397 202 1 0 1
720000000 UCM - 46 24 2 0 2
701020000 UK Právnická fakulta 126 53 3 2 1 1 1
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 376 194 4 2 3 1
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 82 59 5 1 3 1 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 54 32 5 3 3 2
727010000 PEVŠ Fakulta práva 29 14 3 0 2 1
714080000 UMB Právnická fakulta 41 20 8 4 8
710000000 ŽU - 124 51 7 2 2 1 1 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 15 11 1 0 1
701000000 UK - 27 18 1 1 1
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 100 29 1 0 1
706000000 VŠVU - 165 63 11 4 11
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 357 157 1 1 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 183 108 13 6 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 83 34 1 0 1
717080000 PU Fakulta športu 21 7 2 0 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 10 3 1 0 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 24 11 0 0
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 72 41 6 2 3 1 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 83 54 15 7 13 1 1
720030000 UCM Filozofická fakulta 77 41 11 5 6 1 2 1 1
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 40 11 3 0 2 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 61 6 0 0
713010000 TTU Filozofická fakulta 81 35 6 0 3 1 1 1
722010000 KU Filozofická fakulta 56 16 9 1 5 3 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 76 36 1 0 1
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 130 81 1 1 1
732000000 BISLA - 10 4 4 2 3 1
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 13 2 0 0
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 104 80 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 91 29 34 7 33 1
717000000 PU - 35 18 9 4 1 2 5 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 101 67 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 16 0 1 0 1
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 28 4 1 0 1
711000000 UPJŠ - 27 9 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 136 66 17 8 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 211 117 15 6 2 1 2 1 1 1 2 5
718030000 AU Fakulta dramatických umení 38 12 7 2 4 1 1 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 86 45 0 0
704000000 SPU - 15 9 0 0
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 120 80 4 2 1 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 54 24 0 0
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 140 61 1 1 1
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 41 25 1 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 41 17 19 6 19
704030000 SPU Technická fakulta 74 15 2 1 1 1
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 98 24 34 8 34
705020000 TU Z Drevárska fakulta 103 48 63 26 63
705040000 TU Z Fakulta techniky 29 8 14 3 14
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
713040000 TTU Teologická fakulta 34 7 0 0
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 97 26 4 2 1 1 2
725020000 UJS Pedagogická fakulta 72 27 24 7 24
713000000 TTU - 3 1 0 0
707000000 VŠMU - 8 8 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 78 28 1 0 1
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 48 22 0 0
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 44 19 8 1 1 7
716000000 UKF - 1 1 0 0
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 28 19 3 2 2 1
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 21 3 3 0 2 1
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 18 4 8 1 6 1 1