Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 165

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Ukrajina Česká republika Oblasti inde nešpecifikované Nešpecifikované Spojené štáty americké Nový Zéland Ekvádorská republika Portugalská republika Čadská republika Ruská federácia Francúzska republika Srbská republika Rakúska republika Poľská republika Nemecká spolková republika Maďarsko Sýrska arabská republika Litovská republika Švédske kráľovstvo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Moldavská republika Slovinská republika Švajčiarska konfederácia Belgické kráľovstvo Španielske kráľovstvo Talianska republika Severomacedónska republika Bulharská republika Rumunsko Čínska ľudová republika Bieloruská republika Chorvátska republika Nórske kráľovstvo Česká a Slovenská Federatívna republika Juhoafrická republika Thajské kráľovstvo Kubánska republika Alžírska demokratická ľudová republika Írsko Turecká republika Kanada Indická republika Spojené štáty mexické Izraelský štát Grécka republika Iracká republika Spojené arabské emiráty Iránska islamská republika Peruánska republika Saudskoarabské kráľovstvo Cyperská republika Arménska republika Srílanská demokratická socialistická republika Čierna Hora Kórejská republika
715000000 APZ - 99 41 0 0
727010000 PEVŠ Fakulta práva 101 38 15 1 1 12 2
701060000 UK Farmaceutická fakulta 125 71 1 0 1
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 31 18 4 2 2 1 1
791000000 VŠMVV - 50 18 25 9 24 1
703000000 EU - 44 21 1 0 1
703030000 EU Národohospodárska fakulta 120 70 3 2 2 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 286 67 5 2 1 1 1 1 1
726000000 VŠEMVS - 67 31 3 0 2 1
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 41 21 9 4 8 1
701120000 UK Fakulta managementu 117 58 6 1 1 3 1 1
724000000 VŠZaSP - 342 196 33 13 1 17 1 3 7 1 2 1
735000000 AMMMK - 8 1 1 0 1
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 50 32 6 3 2 1 1 1 1
721000000 VŠM - 37 22 5 0 1 2 1 1
703010000 EU Obchodná fakulta 100 61 1 1 1
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 68 20 1 0 1
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 94 54 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 99 56 0 0
716020000 UKF Fakulta prírodných vied a informatiky 123 57 7 2 4 2 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 135 19 1 0 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 42 28 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 22 5 3 0 2 1
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 59 22 16 6 16
719000000 TnUAD - 23 6 2 0 1 1
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 24 7 1 0 1
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 70 56 6 3 1 1 1 1 1 1
701030000 UK Filozofická fakulta 334 174 28 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 39 24 1 0 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 84 44 5 3 1 1 3
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 52 31 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 154 94 7 3 2 2 1 1 1
730000000 SEVŠ - 33 11 10 1 2 1 6 1
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 57 14 1 0 1
717070000 PU Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu 84 46 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 90 38 1 0 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 64 31 0 0
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 37 16 4 1 1 1 1 1
713050000 TTU Právnická fakulta 66 23 2 0 2
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 54 20 11 3 7 1 1 1 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 64 28 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 44 20 9 4 8 1
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 15 6 3 2 1 2
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 86 50 6 1 4 1 1
734000000 HUAJA - 22 3 6 1 2 3 1
702050000 STU Fakulta architektúry a dizajnu 130 55 2 1 2
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 133 61 3 0 2 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 73 32 11 4 2 3 1 1 1 2 1
729000000 ISM - 26 12 5 1 1 1 3
722020000 KU Pedagogická fakulta 257 124 20 10 2 1 3 1 2 9 1 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 65 10 1 0 1
717020000 PU Filozofická fakulta 193 110 11 6 2 2 1 1 1 1 1 2
717030000 PU Pedagogická fakulta 70 47 2 1 1 1
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 70 40 6 4 4 1 1
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 230 92 7 0 1 1 3 1 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 103 56 6 2 2 1 1 1 1
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 414 181 2 1 1 1
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 106 34 41 10 40 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 144 53 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 135 48 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 65 19 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 54 10 2 1 1 1
709000000 TUKE - 54 35 1 1 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 167 42 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 71 33 0 0
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 220 84 2 0 2
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 136 32 1 1 1
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 28 6 3 0 3
708000000 UVLF - 303 165 12 6 10 1 1
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 116 76 5 1 1 4
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 95 46 3 0 1 1 1
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 363 195 2 1 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 65 24 1 0 1
731000000 VŠDTI - 67 32 5 1 4 1
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 301 55 3 0 1 2
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 73 20 2 1 1 1
733000000 VŠBM - 26 8 1 0 1
712000000 AOS - 61 12 0 0
701010000 UK Lekárska fakulta 870 459 12 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 351 177 2 1 1 1
720000000 UCM - 59 30 3 0 2 1
701020000 UK Právnická fakulta 114 47 5 2 3 2
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 315 161 2 1 1 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 80 37 0 0
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 76 52 6 4 3 3
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 72 28 1 0 1
714080000 UMB Právnická fakulta 42 18 11 5 11
710000000 ŽU - 118 36 6 1 1 2 1 2
720030000 UCM Filozofická fakulta 95 47 14 4 1 4 1 2 2 1 2 1
722010000 KU Filozofická fakulta 75 22 13 1 6 5 1 1
701000000 UK - 34 26 0 0
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 84 21 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 61 30 0 0
716030000 UKF Filozofická fakulta 218 117 19 6 2 2 2 1 1 4 1 4 2
713010000 TTU Filozofická fakulta 77 34 9 1 3 1 1 2 1 1
702000000 STU - 54 26 2 1 1 1
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 338 135 7 2 2 1 1 1 2
701050000 UK Pedagogická fakulta 175 111 11 4 5 1 1 1 1 1 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 101 65 2 2 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 26 10 1 0 1
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 28 12 0 0
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 76 43 4 1 2 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 101 67 22 10 22
706000000 VŠVU - 135 48 9 3 8 1
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 33 6 4 0 3 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 62 7 0 0
702040000 STU Stavebná fakulta 301 120 3 1 1 1 1
713040000 TTU Teologická fakulta 37 9 1 0 1
732000000 BISLA - 6 2 1 0 1
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 54 46 0 0
717000000 PU - 36 17 7 2 2 4 1
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 31 20 0 0
717080000 PU Fakulta športu 20 8 0 0
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 17 2 0 0
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 22 1 0 0
711000000 UPJŠ - 14 6 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 151 78 23 11 1 1 3 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 88 47 0 0
704000000 SPU - 14 7 1 1 1
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 46 28 1 1 1
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 113 72 3 2 1 1 1
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 149 64 0 0
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 57 24 0 0
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 47 19 22 6 22
704030000 SPU Technická fakulta 74 12 0 0
705020000 TU Z Drevárska fakulta 123 49 73 27 73
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 94 23 37 10 37
705040000 TU Z Fakulta techniky 34 10 20 5 20
705000000 TU Z - 16 12 3 2 3
790000000 BIVŠ - 14 10 5 3 5
714020000 UMB Ekonomická fakulta 138 87 62 42 61 1
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 136 73 3 0 3
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 94 25 4 2 1 1 2
725020000 UJS Pedagogická fakulta 58 22 23 7 23
713000000 TTU - 3 1 0 0
707000000 VŠMU - 10 9 0 0
718030000 AU Fakulta dramatických umení 57 17 8 2 4 2 1 1
710020000 ŽU Stavebná fakulta 82 32 1 0 1
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 52 23 1 1 1
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 43 20 9 2 1 1 7
716000000 UKF - 1 1 0 0
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26 17 0 0
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 30 17 3 2 2 1
702020000 STU Strojnícka fakulta 156 32 3 0 1 1 1
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 15 4 6 0 1 4 1
740000000 VSLO Přerov - 2 1 2 1 2