Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Počet zamestnancov VŠ | Za jednotlivé kvartály | Podľa funkčného zaradenia | Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole | Štruktúra zamestnancov podľa občianstva

 
Stiahnuť vo formáte CSV

V grafe je zobrazený percentuálny podiel zamestnancov, ktorí v uvedenom dátume sú zamestnaní aj na inej vysokej škole. V závislosti od vybraného typu pracovného pomeru sa percentuálny podiel počíta len v rámci zamestnancov mimo pracovného pomeru (zamestnanci pracujúci na dohodu – práca v pracovnom pomere sa nezohľadňuje), v rámci zamestnancov v pracovnom pomere (zamestnanci nepracujúci na dohodu – práca na dohodu sa nezohľadňuje) alebo za všetkých zamestnancov (všetci), teda ak zamestnanec vysokej školy je v pracovnom pomere na jednej vysokej škole a na druhej vykonáva prácu na dohodu, je zohľadnený v počte zamestnancov danej vysokej školy, ktorí pracujú na viac ako jednej vysokej škole. V prípade, že jedna osoba má osobitne zmluvu napr. na pozíciu výskumného pracovníka a lektora na tej istej vysokej škole, takýto zamestnanec nie je zohľadnený v uvedenom počte. Pri určovaní podielu sa vychádza z fyzického počtu osôb zamestnaných na danej vysokej škole (nezohľadňuje sa tak veľkosť ich úväzku, funkcia, v ktorej pôsobia, či kvalifikácia). V počte zamestnancov sa zohľadňujú len vysokoškolskí učitelia a výskumní/umeleckí pracovníci, alebo osoby, ktoré vykonávajú tieto činnosti na dohodu.