Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Počet zamestnancov VŠ | Za jednotlivé kvartály | Podľa funkčného zaradenia | Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole | Štruktúra zamestnancov podľa občianstva

 
 


Stiahnuť vo formáte CSV
Kvartál Zamestnancov spolu
II. štvrťrok (1.4. až 30.6.2018) 13735
III. štvrťrok (1.7. až 30.9.2018) 13932
IV. štvrťrok (1.10. až 31.12.2018) 14099
I. štvrťrok (1.1. až 31.3.2019) 14198


Fyzický počet zamestnancov za posledné 4 kvartály vysokých škôl platný ku: 31.03.2019.