Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Počet zamestnancov VŠ | Za jednotlivé kvartály | Podľa funkčného zaradenia | Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole | Štruktúra zamestnancov podľa občianstva

 
 
Stiahnuť vo formáte CSV
Kvartál Zamestnancov spolu
IV. štvrťrok (1.10. až 31.12.2018) 14100
I. štvrťrok (1.1. až 31.3.2019) 14236
II. štvrťrok (1.4. až 30.6.2019) 13704
III. štvrťrok (1.7. až 30.9.2019) 13860


Fyzický počet zamestnancov za posledné 4 kvartály vysokých škôl platný ku: 30.09.2019.