Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Podľa kvalifikácie | Podľa funkcií/pracovného zaradenia

Výber VŠ (skryť / zobraziť)
označiť všetko
odznačiť všetko