Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Počet zamestnancov VŠ | Za jednotlivé kvartály | Podľa funkčného zaradenia | Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole | Štruktúra zamestnancov podľa občianstva
vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Výber VŠ (skryť / zobraziť)
označiť všetko
odznačiť všetko