Grafy a reporty

Počet zamestnancov VŠ Veková štruktúra Veľkosť úväzku Zmeny počtu a štruktúry zamestnancov
Zobraziť: Veková skladba | Štatistika veku

%

Stiahnuť vo formáte CSV