Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 635

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2023

Grafy a reporty




Fyzický počet zamestnancov vysokých škôl platný ku: 31.03.2023.