Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 39 707

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2022

Grafy a reporty
Fyzický počet zamestnancov vysokých škôl platný ku: 31.03.2022.