Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 317

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2020

Grafy a reporty
Fyzický počet zamestnancov vysokých škôl platný ku: 31.12.2020.