Mariana Beňová (doc., Ing., PhD.) ID: 15252121611

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2013 

27.10.2015 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1999 

31.07.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.06.2016 

17.06.2016 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných technológií teoretická elektrotechnika denná 3
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných technológií teoretická elektrotechnika externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov