Mariana Beňová (doc., Ing., PhD.) ID: 15252121611

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2017 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných technológií teoretická elektrotechnika denná 3
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných technológií teoretická elektrotechnika externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov