Martina Blašková (prof., Ing., PhD.) ID: 13728834878

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta riadenia a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta riadenia a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

28.02.2018 

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta riadenia a informatiky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1994 

28.02.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.12.2011 

15.12.2011 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky manažment externá 1
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky manažment denná 1

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky manažment denná 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov