Viera Bartošová (doc., Ing., PhD.) ID: 30562223717

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.1997 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ekonomika a manažment podniku denná 3
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ekonomika a manažment podniku externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ekonomika dopravy, spojov a služieb denná 3
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ekonomika dopravy, spojov a služieb externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov