Karol Achimský (prof., Ing. RNDr., CSc.) ID: 10990406615

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1980 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov poštové inžinierstvo externá 2
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov poštové inžinierstvo denná 2
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov poštové technológie denná 3
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov poštové technológie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov