Josef Reitšpís (prof., Ing., PhD.) ID: 30895436133

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.03.2013 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2001 

31.03.2013 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva bezpečnostný manažment denná 1
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva bezpečnostný manažment externá 1
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva bezpečnostný manažment externá 2
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva bezpečnostný manažment denná 2
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva bezpečnostný manažment externá 3
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva bezpečnostný manažment denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov