René Adámek (prof., MgA.) ID: 19685170295

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2007 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

30.06.2013 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

30.06.2015 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

30.06.2016 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2016 

30.06.2017 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2017 

30.06.2018 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.10.2018 

30.06.2019 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.10.2011 

30.06.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 1
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia externá 1
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 2
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia externá 2
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta didaktika hudby denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje denná 1
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje externá 1
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 1
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia externá 1
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje denná 2
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje externá 2
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 2
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia externá 2
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta didaktika hudby externá 3
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta didaktika hudby denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov