Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Michal Červienka (Mgr. art., ArtD.) ID: 61112267121