Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Miroslav Brooš (prof., akad. mal.) ID: 17942083859

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta výtvarných umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2010 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení sochárstvo a priestorová tvorba denná 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení voľné výtvarné umenie denná 2
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení voľné výtvarné umenie denná 3
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení voľné výtvarné umenie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.