Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Milan Hnat (doc., akad. mal., ArtD.) ID: 87283497917