Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Štefan Balázs (doc., akad. mal., ArtD.) ID: 52029918616