Igor Benca (doc., akad. mal.) ID: 67883581916

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta výtvarných umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.03.2001 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2011 

31.08.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení grafika denná 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení voľné výtvarné umenie denná 3
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení voľné výtvarné umenie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov