Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Alexander Stepanov (prof., Mgr., CSc.) ID: 12327297799

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 6.7%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2014 

31.08.2016 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

30.09.2015 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2014 

31.10.2014 

Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2004 

28.02.2013 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2008 

14.10.2014 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 4.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.09.2016 

27.01.2017 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 14%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

06.02.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 6.68%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2017 

26.01.2018 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 13.53%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.02.2018 

29.06.2018 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.88%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2018 

25.01.2019 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 4.38%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.02.2019 

28.06.2019 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení orchestrálne nástroje denná 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení interpretačné umenie - inštrumentálne denná 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.